e-budownictwo

2020-09-10 14:05

Strona e-budownictwo jest narzędziem dla inwestorów do elektronicznego wypełniania i wysyłania wniosków oraz zgłoszeń wraz załącznikami do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Więcej informacji: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Info. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wróć