Samorząd Mazowsza poszukuje innowatorów

2020-09-07 14:14

Jeśli prowadzisz własną firmę, która może pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami lub twoja praca doktorska dotyka tematów związanych z innowacyjnością, nie czekaj i wyślij zgłoszenie do konkursu Innowator Mazowsza. Nabór trwa do 30 września br.

Samorząd województwa od lat stawia na potencjał innowacyjnego regionu. Szybki rozwój gospodarczy jest możliwy jedynie z wykorzystaniem wiedzy, badań naukowych i nowych technologii. Dlatego ideą konkursu jest wspieranie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza. Do konkursu można zgłaszać się w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Naukowiec”.

Kategoria Innowacyjna Firma

Zgłaszający się do konkursu w kategorii Innowacyjna Firma muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej.

Kategoria Innowacyjny Naukowiec

W ramach kategorii Innowacyjny Naukowiec mogą się zgłosić naukowcy z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 4 lat. Przedmiot pracy powinny stanowić innowacyjne rozwiązania możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz będzie dostępny w czasie trwania naboru wniosków przez strony internetowe: www.mazovia.pl oraz www.innowacyjni.mazovia.pl. Nabór trwa do 30 września br.

Atrakcyjne nagrody

Zwycięzcy w kategorii „Innowacyjna Firma” otrzymają: I miejsce – 30 tys. zł , II miejsce – 20 tys. zł oraz III miejsce – 15 tys. zł zaś w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”: I miejsce 20 tys. zł, II miejsce 15 tys. zł i III miejsce 10 tys. zł. Na wyróżnionych też czekają atrakcyjne nagrody, m.in.: wsparcie eksperckie, indywidualny mentoring w zakresie oceny potencjału biznesowego projektu, konsultacje merytoryczne z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych i analiz strategicznych, dostęp do przestrzeni coworkingowej, możliwość zaprezentowania rozwiązań przed gronem inwestorów/przedsiębiorców, roczny bilet na konferencje o tematyce związanej z biznesem, spotkania networkingowo

Więcej informacji: https://innowacyjni.mazovia.pl/

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Wróć