Aneks do umowy na dofinansowanie linii PKS

2020-09-02 15:15

28 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach Katarzyna Klimiuk - Starosta Powiatu Łosickiego, Stefan Iwanowski Wicestarosta Powiatu Łosickiego i Franciszek Kowaluk - Prezes Zarządu PKS w Łosicach podpisali aneks do umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Łosickiego, który zmienił maksymalną kwotę dopłaty do jednego wozokilometra do kwoty 3 zł. Kwota ta będzie obowiązywała od 1 kwietnia do 31 grudnia br. Dofinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej planowane jest na łączną kwotę 1 024 201 zł.

Wróć