KPP Łosice - remont schodów, remont komina spalinowego, wymiana opraw oświetlenia zewnętrzenego.

2020-08-26 15:19

Informuję, iż w dniu 25.08.2020 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z/34567,KPP-Losice-remont-schodow-remont-komina-spalinowego-wymiana-opraw-oswietlenia-ze.html) ogłoszone zostało postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 na wyłonienie wykonawcy zadania remontowego pn;
"KPP Łosice - remont schodów, remont komina spalinowego, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego" z terminem składania ofert do dn. 28.08.2020 r. do godz. 14:30.

 

Naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Wróć