KONCERT PATRIOTYCZNY: POLEGŁYM W LATACH 1918-1920 w 100 ROCZNICĘ „BITWY WARSZAWSKIEJ”

2020-08-13 09:00

Ten symboliczny koncert  w miejscu tak doniosłym dla mieszkańców Miasta i Gminy Mordy, pod Pomnikiem Poległych na Rynku Miasta, to wyraz szacunku i hołdu oddanego Bohaterom „Tamtych Dni”.

 Wyjątkowym wydarzeniem dla naszej państwowości i wspólnoty lokalnej jako ”Małej Ojczyzny” była dwa lata temu 100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Mówiąc o początkach państwowości naszej Ojczyzny nie można mówić tylko o 11 listopada, zapominając o dacie 15 sierpnia, kiedy to właśnie pomiędzy tymi datami zawarte jest męstwo i bohaterska walka o zachowanie naszej tożsamości narodowej i niepodległości Państwa. Bo to właśnie, stoczona w dniach 13-25 sierpnia Bitwa Warszawska ,zadecydowała o zachowaniu przez Polskę Niepodległości.

 Bezpośrednio po Uroczystości złożenia wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległych odbędzie się Koncert Patriotyczny pod znamiennym tytułem:
 … ”O PROSTA PAMIĘĆ- WOŁAMY”.

 Scenariusz koncertu przepełniony jest głęboką treścią patriotyzmu zarówno pod względem wartości użytego słowa, jak również  dobranych utworów w warstwie muzycznej, nawiązujących do okresu, kiedy 100 lat temu nad Polską i Europą zawisło widmo bolszewizmu.

 Ten przekaz wzmocni odpowiednio dobrana muzyka i poezja o tematyce patriotycznej, a proponowana formuła koncertu  to montaż słowno-muzyczny  posiadający duże walory edukacyjne, stanowiący muzyczną lekcję historii. Wspólnie z zaproszonymi Gośćmi Oficjalnymi, z Władzami Samorządowymi oraz Mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy, pragniemy przypomnieć najmłodszemu pokoleniu Polaków obraz naszej złożonej historii i bogatej kultury. Profesjonalne prowadzenie, a także udział w koncercie znakomitych  Artystów: Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Muzycznego w Łodzi, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego W.P. i scen warszawskich, zawsze gwarantuje wysoki poziom takich muzycznych wydarzeń, które na długo pozostają w życzliwej pamięci słuchaczy- uczestniczących w takich Uroczystościach.

Wróć