II FORUM pt. "Diagnoza składników społeczno-gospodarczego w Powiecie Łosickim"

2017-06-29 11:07

  28 czerwca br. odbyło się II Forum z cyklu sześciu spotkań, które poświęcone będą  „Budowaniu Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim”. W wydarzeniu wzięło udział prawie 150 osób.

  II Forum otworzyła Wicestarosta Powiatu Łosickiego – Pani Bożena Niedzielak. Zaproszonych gości i uczestników powitała Danuta Borkowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
  Podczas pierwszej część spotkania zadaniem uczestników było w kilku słowach przedstawienie się pozostały uczestnikom forum. Następnie p. Danuta Borkowska zaprezentowała działania i zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach. Również w tej części kilku lokalnych przedsiębiorców prezentowało swoje firmy.
  W drugiej część spotkania uczestnicy w kilkunastoosobowych grupach, pracowali wspólnie nad zagadnieniami tj.: dostęp do kapitału firm, instytucji i organizacji; środowisko gospodarcze firm, instytucji i organizacji; infrastruktura firm, instytucji i organizacji; kapitał ludzki w firmach, instytucjach i organizacjach; jakość życia w gminie i powiecie.
  W wydarzeniu uczestniczyli m in.: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach Pan Piotr Karaś, ksiądz kanonik Sławomir Kapitan - Dziekan Dekanatu Łosickiego, ojcowie Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Serpelicach, księża z innych parafii powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz wójtowie gmin, radni powiatu łosickiego i gmin, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łosicach, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra pedagogiczna z terenu powiatu łosickiego, kierownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, młodzież, aktywni mieszkańcy powiatu i przedsiębiorcy.

 

Kolejne spotkanie z odbędzie się 6 września br. 

 

Wróć