Umowy na remonty dróg powiatowych w ramach RPOWM 2014-2020 podpisane

2017-06-27 08:26

  26 czerwca 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach podpisano umowę z zarządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy prawie 12 km dróg powiatowych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery drogowe projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 9,8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisały wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, wicestarosta łosicki Bożena Niedzielak i członek zarządu powiatu łosickiego Wanda Frączek. 

  Remonty dróg zostaną przeprowadzone na odcinkach: ponad 4 km od Mostowa do Krzywośnity, ponad 3,3 km z Puczyc do Górek i Hruszniewa Kolonii, a także ponad 3,3 km z Próchenki do granicy powiatu. Prace drogowe obejmą wymianę konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem, budowę poboczy i przebudowę istniejących skrzyżowań. Dodatkową  powstaną również nowe zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy i ścieżki rowerowe, jak również pojawią się nowe przejścia dla pieszych, oznakowania pionowe i poziome, a także przeprowadzone zostanie odmulenie i oczyszczanie rowów.
  Odcinek prawie 1 km ul. Targowej w Łosicach zostanie nie tylko przebudowany, ale zyska kanał deszczowy i przepusty, 100 miejsc parkingowych, a poza tym nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy do gospodarstw indywidualnych. Przebudowane zostaną 4 skrzyżowania, a także wymienione oświetlenie na energooszczędne. Pojawią się też nowe przejścia dla pieszych i nowe oznakowanie pionowe i poziome. Projekt będzie realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki -- gr. woj. (Łuby) - gr. woj. (Krawce) - Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Mostów - Krzywośnity
Beneficjent: Powiat Łosicki
Całkowita wartość projektu: 5 718 855,76 zł
Kwota dofinansowania: 3 431 313,45 zł
Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach
Beneficjent: Powiat Łosicki
Całkowita wartość projektu: 4 125 527,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 475 316,20 zł
Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku Puczyce – Górki - Hruszniew Kolonia
Beneficjent: Powiat Łosicki
Całkowita wartość projektu: 3 513 999,99 zł
Kwota dofinansowania: 2 108 399,99 zł
Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa  

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 na odcinku Próchenki - granica powiatu
Beneficjent: Powiat Łosicki
Całkowita wartość projektu: 3 139 113,56 zł
Kwota dofinansowania: 1 883 468,13 zł
Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

Wróć