Posiedzenie PZZK w sprawie ASF

2017-06-16 09:35

  12.06.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego w trybie alarmowym na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach Pana Bogusława KUŚMIERCZYKA w związku z wystąpieniem ognisk ASF w ościennych powiatach: bialskim i siemiatyckim.

  Posiedzenie rozpoczęła Wicestarosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena NIEDZIELAK i po powitaniu osób uczestniczących w posiedzeniu dalsze prowadzenie przekazała Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Siedlcach Pani Beacie Annie Tomanek.
  MWLW w Siedlcach przedstawił sytuację na terenie województwa mazowieckiego i wskazał na potrzebę podjęcia działań edukacyjnych w celu uświadomienia rolników o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w swoich gospodarstwach.
  W związku z tym, że w części powiatu łosickiego, a mianowicie w gm. Stara Kornica, która sąsiaduje z gm. Leśna Podlaska oraz gm. Sarnaki, poprzez stwierdzenie ogniska ASF w miejscowości Stare Buczyce gm. Janów Podlaski, wprowadza się strefę zagrożoną, której promień obejmuje część terenu gminy Stara Kornica oraz strefę zapowietrzoną i zagrożenia na terenie części gminy Sarnaki. Obszar zagrożenia i zapowietrzenia wg. załączonej mapki.
  Następnie przedstawiciel Nadleśnictwa Sarnaki inż. Tomasz WAWRYNIUK poinformował, że wirus do gospodarstw przedostał się na obuwiu i w paszy oraz, że w 2016 r. myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego odstrzelili około 700 dzików, a w br. ponad 300 i widać po uprawach, że jest mniej szkód w kompleksach leśnych i uprawach rolników.
  MWLW w Siedlcach już raz apelował o podjęcie działań w zakresie edukacji rolników poprzez rozdawanie ulotek, skierowanie prośby do księży proboszczów o przekazanie komunikatu do rolników podczas mszy oraz organizowane w gminach spotkania rolników w szczególności z małych gospodarstw gdzie jest hodowanych kilka sztuk trzody chlewnej w takich gospodarstwach nie przestrzega się zasad bioasekuracji, czego dowodzą ostatnie ogniska w których znajdowało się kilka świń.
  Wójt gm. Huszlew Stanisław Stefaniuk potwierdził, że na jego gminie jest mniej dzików, ale w dalszym ciągu należy prowadzić odstrzał dzików, informować rolników, sołtysów i proboszczów. Wójt gm. Huszlew, jego pracownicy i służby gminne są gotowe do działań w tym kierunku.
  Podczas spotkania ustalono, że zostanie skierowane pismo do wszystkich kół łowieckich PZŁ dzierżawiących obwody łowieckie na terenie powiatu, przypominające o odstrzale sanitarnym.
  Ewa Szydłowska przewodnicząca Powiatowej Rady MIR zgłosiła wniosek o dodatkowy odstrzał dzików, gdyż stwierdziła, że to one są głównym zagrożeniem dla hodowli trzody chlewnej.
  We wnioskach ustalono, że wójtowie gmin wraz z ZDP w Łosicach oznakują drogi,  przy matach dezynfekcyjnych, zostaną również ustawione posterunki ze strażakami OSP kontrolujący co kilka godzin stan nasączenia mat.
  PLW zwrócił się z prośbą do Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach o wzmożone kontrole samochodów przewożących trzodę chlewną.
  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach, PLW w Łosicach, Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, Wójtowie gmin: Kornica, Platerów, Huszlew, pracownicy ds. OC i ZK gmin, KP PSP w Łosicach, KPP w Łosicach, PIS-PSSE, Nadleśnictwo Sarnaki, MORD, WKU w Siedlcach, przewodnicząca Powiatowej Rady MIR w Łosicach. 

Wróć