Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

2017-06-08 11:24

    W dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek)  w godzinach 09.00 – 13.00 w sali konferencyjnej nr 26, I piętro Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza nr 6, będą przyjmowane wnioski od ochotników z powiatu łosickiego do pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.*

* wnioski będzie można pobrać na miejscu

Do wniosku ochotnik dołącza następujące dokumenty:

  1. odpis, uwierzytelnioną kopię okazanie oryginału,
  2. kopie dowodu osobistego lub okazanie oryginały,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalności zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawody.

      W razie potrzeby sporządzimy i potwierdzimy zgodność z oryginałem na miejscu kopię dokumentów stwierdzającego posiadane wykształcenie, dowód osobisty lub inne dokumenty.

Wróć