I FORUM pt. "Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy Powiatu Łosickiego"

2017-05-28 14:55

    24 maja br. odbyło się I Forum z cyklu sześciu spotkań, które poświęcone będą  „Budowaniu Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim”. W wydarzeniu wzięło udział prawie 200 osób.

    I Forum otworzyła Wicestarosta Powiatu Łosickiego – Pani Bożena Niedzielak.

    Zaproszonych gości i uczestników powitała Danuta Borkowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, która w sposób szczególny i gorący powitała  licznie przybyłych na konferencję pracodawców,  przedsiębiorców, producentów rolnych z powiatu łosickiego.

    W pierwszej części spotkania Wicestarosta Powiatu Łosickiego przedstawiła zebranym krótką charakterystykę powiatu łosickiego.

    Ideę partnerstwa lokalnego, zasady jego budowania z udziałem samorządu, biznesu, III sektora oraz dobre praktyki  w Polsce przedstawiła Pani Jadwiga Olszowska-Urban. 

    Podczas drugiej część spotkania Uczestnicy pracowali w kilkunastoosobowych grupach, opracowując wspólnie "beczkę lokalnych zasobów i problemów powiatu łosickiego", którą liderzy grup prezentowali.

    W wydarzeniu uczestniczyli m in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Sawicki, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzełowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Pan Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach Pan Piotr Karaś, Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Pan Marek Renik, Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Polityki Społecznej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Pani Ewa Łubianka, ksiądz prałat Henryk Rzeszotek, ksiądz kanonik Sławomir Kapitan - Dziekan Dekanatu Łosickiego, proboszcz, Diecezjalny Kapelan Przedsiębiorców, Brat Tomasz Wroński - Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej,  ojciec Marek Długołęcki-  Wikariusz Parafii i Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Serpelicach, Dyrektor Domu Duszpasterstwa Młodzieży „Porcjunkula” w Serpelicach, księża z innych parafii powiatu, ksiądz Marek Bieńkowski - Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz wójtowie gmin, radni powiatu łosickiego i gmin, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łosicach, prezesi banków, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra pedagogiczna z terenu powiatu łosickiego wraz z młodzieżą, przedstawiciele Powiatowej Policji w Łosicach i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach US, ZUS, Sądu Rejonowego, Poczty Polskiej, kierownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, młodzież, aktywni mieszkańcy powiatu.

 

Kolejne spotkanie z odbędzie się 28 czerwca br.

Wróć