Olimpiada Powiatowa Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości

2017-05-19 11:50

    18 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, 

w której udział wzięły finalistki gminnych olimpiad z terenu powiatu łosickiego. Olimpiada została zorganizowana przez  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach.

    Pani Wiesława Malczewska – pracownik TZD w Łosicach podsumowała olimpiady gminne w których uczestniczyło łącznie 362 osób. Każdej olimpiadzie towarzyszyły występy zespołów ludowych, uczniów z lokalnych szkół, wystawy rękodzieła ludowego oraz konkursy kulinarne. Pani Bożenie Niedzielak - Wicestaroście Łosickiemu podziękowała za udział w olimpiadach, a także zainteresowanie tą formą działalności TZD w Łosicach skierowanej do kobiet z terenu powiatu łosickiego. W tym miejscu zostały złożone podziękowania dla przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, dyrektorów szkół, przedsiębiorców, sponsorów.

    Testy Powiatowej Olimpiady oceniała Komisja w składzie: Maria Sudnik - kierownik MODR w Siedlcach, Bożena Niedzielak - Wicestarosta Łosicki, Marian Rzedzicki - kierownik TZD w Łosicach, Barbara Bahniuk – pracownik TZD w Łosicach, Henryka Borkowska - pracownik MODR w Siedlcach.

    Laureatkami Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości zostały:

I miejsce Pani Anna Łajtar

II miejsce Pani Marzanna Michaluk

III miejsce Pani Elżbieta Pomagruk

Olimpiadę uświetnił występ młodzieży ze Studia Piosenki ŁDK pod kierunkiem p. Anny Biardy. 

Wróć