Prognoza oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla 9 obrębów w Gminach Stara Kornica i Sarnaki

2017-05-12 14:57

    W związku z wykonywaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na lata 2018 – 2027 na terenie gminy Stara Kornica – 2 obręby (Popławy, Wyrzyki) i 7 obrębów gminy Sarnaki – (Bonin, Bużka, Klepaczew, Mielnik II, Nowe Mierzwice, Stare Mierzwice i Zabuże) Starostwo Powiatowe w Łosicach na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353  ze zm.), informuje o udostępnieniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Wróć