XVI Regionalny Przegląd Piosenki Dzieci I Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

2017-04-28 13:36

    27 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 sala widowiskowa Łosickiego Domu Kultury zapełniła się po brzegi roześmianymi buziami dzieci, młodzieży i dorosłych przybyłych na XVI REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Organizatorami XVI Przeglądu Piosenki byli nauczyciele Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach oraz pracownicy Łosickiego Domu Kultury. Honorowy patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Łosicach.

    Po raz szesnasty wychowankowie szkół specjalnych mogli zaprezentować swój dorobek wokalny. Cykliczna impreza ma na celu prezentację dorobku artystycznego zespołów szkół specjalnych, wyzwalanie inicjatyw artystycznych w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu. Przeglądowi towarzyszyła szeroko pojęta integracja różnych środowisk twórczych i szkolnych. Festiwalowym zmaganiom przypatrywali się uczniowie z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach oraz grupa „Troskliwych misiów” z Niepublicznego Przedszkola w Łosicach, którzy żywo reagowali na występy kolejnych wykonawców.

    XVI Przegląd Piosenki rozpoczął Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych pan Mirosław Korzycki, zebranych powitała Przewodnicząca Rady Powiatu pani Grażyna Kasprowicz, oficjalnego otwarcia dokonali Wicestarosta Powiatu pani Bożena Niedzielak z Burmistrzem Miasta i Gminy panem Mariuszem Kucewiczem.

    Uczestnikami XVI Regionalnego Przeglądu byli reprezentanci dziesięciu placówek szkół specjalnych z województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, czyli: Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Autystycznej „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie, Domu Pomocy Społecznej w Kątach, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach (dwa zespoły), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach, Zespołu SzkółSpecjalnych wSiemiatyczach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie.

    Każdy z zespołów zaprezentował dwa utwory muzyczne przy akompaniamencie instrumentów lub z wykorzystaniem pół-playbacku. Wszystkie występy były bardzo ciekawe, żywiołowe, kolorowe, a często wzruszające.

    Po konkursowych zmaganiach na scenie pojawili się uczniowie z Gimnazjum nr 1, którzy pod kierunkiem pana Mirosława Odoszewskiego śpiewają i muzykują w Scholi młodzieżowej przy parafii Trójce Świętej w Łosicach. Pięknym występem uświetnili naszą uroczystość.

    Ideą Przeglądu Piosenki jest umożliwienie zaprezentowania się młodym, uzdolnionym ludziom, którym „coś w duszy gra” i dlatego komisja konkursowa na najwyższym miejscu umieściła wszystkich uczestników. Zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy i radioodtwarzacze oraz każdy uczestnik i opiekun indywidualne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

    Następnie wszyscy udali się do Bursy Szkolnej na obiad i słodką niespodziankę – ogromny tort przygotowany przez uczniów z klasy zawodowej pod kierunkiem pani Anastazji Zańko. Impreza spotkała się z niezwykle ciepłym odbiorem ze strony gości: dzieci, młodzieży, ich opiekunów/nauczycieli i rodziców, którzy przyjechali ze swoimi pociechami. Niektórym żal było opuszczać przyjazne mury naszego miasta. Wszyscy zapewniali, że za rok na pewno wrócą do Łosic na kolejny Przegląd Piosenki.

    Organizatorzy XVI Regionalnego Przeglądu Piosenki Dzieci i Młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych składają serdeczne podziękowanie hojnym darczyńcom, dzięki którym Przegląd mógł się odbyć. Są nimi:

 1. STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH,
 2. URZĄD MIASTA I GMINY ŁOSICE,
 3. KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA ARS – Ewelina Głuchowska,
 4. ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH – Jerzy Wawryniuk,
 5. „ARPOL” – Andrzej Wierczuk,
 6. „FRESCH CHAMP” – Krzysztof Przybylski,
 7. BANK SPÓDZIELCZY w Kornicy,
 8. PTH IMPORT-EKSPORT PRZEMYSŁAW STEFANIUK,
 9. MYCENTER  PHU „MIGAEL” – Mirosław Miciukiewicz,
 10. „LEKARZE RODZINNI – ESKULAP”,
 11.  ZAKŁAD GAZOWNICTWA BEZPRZEWODOWEGO – Barbara Przybylska,
 12. „AG-POL” – Agnieszka Nowosielska,
 13. SPÓŁKA „ROLNAFT”,
 14. Zakład Mięsny „MOŚCIBRODY”,
 15. „SUPER MARKET” – Anna Stefaniuk,
 16. SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I OPAŁU „KORADEX” – Elżbieta Kosieradzka,
 17. „CEZAND – BIS” – Andrzej Pawłowski,
 18. ZAKŁAD FRYZJERSKI Agnieszka Chromiec,
 19. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY – Kazimierz Pietruczuk,
 20. „JANKO” – Jan Kobyliński,
 21. HURTOWNIA SPOŻYWCZA – Elżbieta Siwek,
 22. DELIKATESY CENTRUM,
 23. PIEKARNIA „PARTNER” Leśna Podlaska,
 24. HURTOWNIA „WINES” Międzyrzec Podlaski,
 25. HURTOWNIA OWOCOWO – WARZYWNA „IBIS” Biała Podlaska,
 26. HURTOWNIA PAPIERNICZA – Leszek Szymanek.

 

Tekst i fot. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach 

Wróć