Sukces nauczycielki z Zespołu Szkół Nr 3 RCKU

2017-04-28 10:55

    Nauczyciel fizyki z naszej szkoły Justyna Olizaruk-Kordaczuk wśród szóstki laureatów I Konkursu "Wiem, jak uczyć o energii jądrowej". Celem konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych. Zadaniem konkursowym było opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego energii i energetyki jądrowej, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli podczas prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

    Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej 25 kwietnia w Ministerstwie Energii w Warszawie. Nagrody wręczyła osobiście Minister Edukacji Pani Anna Zalewska.

    W konferencji, na którą została zaproszona nasza wyróżniona koleżanka uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kuratorzy oświaty, dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, rektorzy, nauczyciele akademiccy oraz eksperci zagraniczni z Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Europejskiej Sieci Kształcenia Jądrowego oraz Francji i Finlandii.

    W konkursie udział wzięli nauczyciele oraz doradcy metodyczni z dziewięciu województw.

    Praca konkursowa naszego nauczyciela fizyki zatytułowana była „Ciekawe zastosowania energii jądrowej” i dotyczyła zagadnień związanych z balneologią, wytwarzaniem rurek termokurczliwych i taśm, sterylizacji sprzętu medycznego, napędu łodzi podwodnych, utrwalania żywności oraz scyntygrafii. Opracowana została metodą świateł drogowych do każdego celu. Zostanie ona również opublikowana przez Ministerstwo Energii.

    Poza wyróżnieniem i nagrodami rzeczowymi laureatka wzięła udział w wycieczce, zorganizowanej przez Ministerstwo Energii, do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. NCBJ zajmuje się badaniami z dziedziny fizyki i stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum produkuje także m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Tworzy również infrastrukturę informatyczna i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.

 

Tekst i fot. Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach

Wróć