Geodezja przetarg [aktualizacja 08.05.17]

2017-04-28 09:47

    Starosta Powiatu Łosickiego zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych do przystąpienia do przetargu na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb aktualizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu Walim gm. Stara Kornica obejmującej zwarty kompleks działek o pow. 15,1 ha.

Wróć