Tygiel Doliny Bugu ogłasza nabór

2017-04-12 11:17

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
  • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
  • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Więcej informacji na stronie tygieldolinybugu.pl

Wróć