Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hołowczyce

2017-04-05 10:55

    Zgodnie z art.11, ust.1 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2014 roku,  poz. 700 ze zm./ zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hołowczyce, gm. Sarnaki, w celu  ustalenia zasad szacunku gruntów.

    Zebranie  odbędzie  się w dniu  19 kwietnia 2017 r.  o godz. 17.30  w miejscowości  Hołowczyce  w lokalu  dawnej szkoły

Porządek zebrania:

1. Zapoznanie uczestników scalenia z celem i znaczeniem ustalenia zasad szacunku gruntów.

2. Zapoznanie uczestników scalenia z procedurą wykonania szacunku gruntów i jego przyjęcia, wynikającą z postanowień art. 10, 11, 12 i 13. Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2014 roku,  poz. 700 ze zm./.

3. Ustalenie zasad szacunku gruntów zgodnie z art.11 ust.1 i art. 13 ust.1, 2 i 3 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2014 roku,  poz. 700 ze zm./.

Z uwagi na ważność spraw proszę o obecność na zebraniu wszystkich uczestników scalenia.

    Osoby posiadające grunt rolny, który w obecnie obowiązującej ewidencji gruntów jest wykazany niezgodnie ze stanem na gruncie, otrzymają zawiado-mienia imienne o terminie przeprowadzenia uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej.

Wróć