Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

2017-03-28 14:03

Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków na warunkach i zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

    Wszystie informacje w załączonych plikach.

 

AKTUALIZACJA

*11.04.2017 - Dodano zawiadomienie z otwarcia ofert

Wróć