Konkurs historyczny

2017-03-16 14:25

    Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach organizuje konkurs plastyczny ph Oddział Partyzancki 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej Stefana Wyrzykowskiego  „Zenona”. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI, gimnazjów i uczniowie szkół średnich. Tematem przewodnim Konkursu jest plastyczna interpretacja wydarzenia jakim był Oddział Partyzancki 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej Stefana Wyrzykowskiego „Zenona”. Celem konkursu jest: popularyzowanie wiedzy o historii „Oddziału Partyzanckiego 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej Stefana Wyrzykowskiego „Zenona”, działającego na Podlasiu w okresie II wojny światowej oraz rozbudzanie zainteresowań historią ziemi najbliższej. Każdy autor morze nadesłać na adres organizatora, 08-200 Łosice, ul. Miła 1, pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną i mieć charakter rysunkowy, malarski, graficzny lub prezentować własną technikę. Format pracy plastycznej A3 a wykonanie na bloku lub brystolu. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły, adres zamieszkania, nr. tel. lub adres e-meil oraz tytuł zgłoszonej pracy. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, udział w wystawach pokonkursowych oraz niespodzianki. Prace konkursowe można przesłać lub dostarczyć na adres organizatora do dnia 30 kwietnia 2017 r. Wręczenie nagród zaplanowano 25 czerwca podczas obchodów 73 rocznicy bitwy pod Jeziorami w Jeziorach. Więcej informacji na stronie internetowej: powiat.losice.pl, gmina.losice.pl lub e-mail tadeusz-niescioruk@o2.pl tel.697 610 057. Patronat honorowy nad konkursem sprawują:   Komendant Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji im. 1 Pułku Strzelców Konnych Andrzej Nowak, Starosta Łosicki Czesław Giziński, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz.

 

Tadeusz Nieścioruk

Wróć