Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

2017-03-10 14:49

    10 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

    Jury OTWP w składzie: bryg. Sławomir Zaniuk, bryg. Mariusz Lisiecki dh. Romuald Jóźwiaczuk, dh. Krzysztof Wierzejski po dokonaniu oceny pracy pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji Powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

  1. Ewelina Koźluk                       Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy
  2. Maja Mazuruk                       Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach
  3. Patryk Golwiej                       Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach

II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Michał Król                             Gimnazjum w Olszance
  2. Maciej Lesiuk                        Gimnazjum w Platerowie
  3. Mateusz Walczuk                   Gimnazjum w Olszance

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Hubert Kubiński                     ZS Nr 1 LO w Łosicach
  2. Jakub Filipiuk                          ZS Nr 1 LO w Łosicach                      
  3. Daniel Boruta                        ZS Nr 1 LO w Łosicach

Laureatom turnieju nagrody wręczyła wicestarosta Bożena Niedzielak, pamiątkowe dyplomy  bryg. Sławomir Zaniuk.

Wróć