Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu ogłasza nabór

2017-03-02 08:19

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Wróć