Odprawa roczna Policji

2017-03-02 07:54

    28 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Łosicach odbyła się odprawa roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu insp. Tomasza Michułki. Podczas odprawy podsumowano pracę łosickich policjantów w 2016 roku.

    Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Prokurator Okręgowy w Siedlcach Radosław Romaniuk, Prokurator Rejonowa w Siedlcach Barbara Sobotka, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Bożena Niedzielak i Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Włodzimierz Nowotniak. Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  z/s w Radomiu insp. Tomaszowi Michułce, a następnie odczytane zostało wystąpienie Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowujące działalność polskiej Policji w 2016 roku i  bezpieczeństwa państwa i obywateli.

    Po powitaniu zaproszonych gości Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski szczegółowo omówił  efekty pracy policjantów pionu kryminalnego, prewencji oraz ruchu drogowego.  Przygotowana  prezentacja multimedialna przedstawiła osiągnięcia łosickich funkcjonariuszy na płaszczyźnie zwalczania przestępczości, procesu wykrywczego oraz efekty pracy poszczególnych służb na rzecz profilaktyki i zapobiegania przestępczości na terenie powiatu.

    W kolejnej części narady służbowej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, który przedstawił pracę całego garnizonu mazowieckiego, gdzie ukazał efekty naszej komendy na tle innych jednostek. Podziękował za dotychczasową pracę oraz osiągnięcia naszej jednostki. Komendant wysoko ocenił efekty i zaangażowanie łosickiej Policji, podkreślił znaczący spadek dynamiki przestępstw przy jednoczesnym wysokim poziomie wykrywalności. Podczas wystąpienia omówił  zadania priorytetowe dla Polskiej Policji na rok 2017. 

    Uczestniczący w odprawie służbowej  goście podziękowali za dotychczasową współpracę i profesjonalizm łosickiej Policji. Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Dariuszowi Borkowskiemu i policjantom pogratulowali osiągniętych wyników w roku 2016, a także życzyli jeszcze lepszych efektów pracy w 2017 roku i bezpieczeństwa przy jej wykonywaniu.

    Na koniec Komendant Powiatowy Policji insp. Dariusz Borkowski podsumował naradę służbową i  podziękował gościom za przybycie na uroczystą odprawę. Zapewnił, że w 2017 roku łosicka komenda poprzez codzienną rzetelną, oddaną służbę będzie nadal budowała zaufanie obywateli a postawione przed nami  zadania realizowała tak aby zapewniały one wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom i wysoką efektywność w walce z przestępczością.

 

asp. sztab. Tomasz Zozula

Wróć