Konferencja - kształcenie kierowców w szkołach publicznych

2017-02-13 15:05

    6 lutego br. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbyła się konferencja poświęcona kształceniu zawodowemu kierowców w szkołach publicznych. Organizatorem konferencji było Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

    Podczas konferencji odbyła się prezentacja pt.: Obecny stan oraz docelowy model kształcenia kierowców w szkołach publicznych, poruszano temat reformy szkolnictwa, perspektywy wzrostu liczby klas o profilu kierowca mechanik oraz relacje pomiędzy szkołami kształcącymi kierowców a środowiskiem przewoźników drogowych, wręczony został certyfikat „Gmina Przyjazna Transportowi Drogowemu” Gminie Łosice i Platerów.

    W dyskusji z udziałem przewoźników, przedstawicieli szkół i samorządów poruszano problemy związane z brakiem na rynku kierowców i w związku z tym konieczność zatrudniania kierowców z zagranicy, jak również możliwości stworzenia nowego kierunku kształcenia kierowca-mechanik w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.

    Podczas rozmów lokalni przedsiębiorcy zaoferowali pomoc w ramach swoich możliwości w kształceniu nowych kierowców oraz udział w dniach otwartych i działaniach promujących szkoły.

    W konferencji uczestniczyli m.in.: poseł na sejm RP Daniel Milewski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Marek Renik, wicestarosta Powiatu Łosickiego Bożena Niedzielak, burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy filii w Siedlcach i Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, samorządowcy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele władz ZMPD, diecezjalny kapelan przedsiębiorców ks. kanonik Sławomir Kapitan oraz przedsiębiorcy z branży transportowej.

 

foto gmina.losice.pl

Wróć