II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego

2017-02-17 13:34

Regulamin II Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego

 o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego

I. Cele turnieju.

 • integracja środowiska lokalnego,
 • popularyzacja tenisa stołowego jako formy spędzania czasu wolnego,

II. Organizator.

 • Starostwo Powiatowe w Łosicach
 • Łosicki Szkolny Związek Sportowy

III. Terminy i uczestnictwo.

Termin19.03.2017r (niedziela)

 • od godz. 1000- szkoły podstawowe i gimnazja
 • od godz. 1100 – szkoły średnie i OPEN

Miejsce– sala gimnastyczna  Zespołu Szkół nr 3 RCKU w Łosicach

Kategorie wiekowe:

Szkoła Podstawowa: …… Dziewczęta / Chłopcy

Gimnazjum:……………... Dziewczęta / Chłopcy

Szkoła średnia:………….. Dziewczęta / Chłopcy

OPEN :……..........………Kobiety  / Mężczyźni

 

Dla szkół z terenu powiatu łosickiego prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa wg klucza:

I miejsce – 10 pkt.,
II miejsce – 8 pkt.,
III miejsce – 6 pkt.,
IV miejsce – 5 pkt.,
V - VI miejsce – 3 pkt.,
VII – VIII miejsce – 2 pkt.,
IX i dalsze – 1 pkt.

 

Szkoły podstawowe i gimnazja mają prawo wystawić maksymalnie 5 uczniów w danej kategorii.

Szkoły średnie mają prawo wystawić maksymalnie 8 uczniów.

Do klasyfikacji drużynowej punktuje 6 najlepszych.

 

ZGŁOSZENIA drużyn szkolnych

Zgłoszeń do zawodów dla szkół należy dokonywać drogą elektroniczną na adres lszs@wp.pl
lub pod numerem tel. 660 565 530, z podaniem nazwy szkoły, opiekuna oraz nazwisk i imion zawodników w danej kategorii do dnia 16.03.2017r.

ZGŁOSZENIA indywidualne

Jak wyżej lub w dniu zawodów na 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji.

IV. System rozgrywek

 1. Decyzja o sposobie rozegrania zawodów zostanie podjęta w dniu zawodów na podstawie ilości zgłoszeń ( system grupowy, rosyjski, pucharowy, mieszany ).
 2. Obowiązują przepisy PZPS.

V. Nagrody.

 1. W klasyfikacji drużynowej:
  za miejsca I – III –puchary i dyplomy,
  udział –dyplomy.
 2. W klasyfikacji indywidualnej:
  za miejsca I – III medale,
  w kat. OPEN – puchary,
  do VI m – dyplomy.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 2. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii.
 3. Uczestnik może startować w kategorii wyższej z zachowaniem pkt. VI 2.
 4. Uczestników obowiązuje właściwy strój i obuwie sportowe na salę gimnastyczną, oraz posiadanie rakietki do tenisa stołowego.
 5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

Wróć