Spotkanie w sprawie ASF

2017-02-10 12:02

    W piątek 3 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące problemów związanych z występowaniem wirusa ASF w naszym powiecie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej i Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, łowczy ze wszystkich kół łowieckich powiatu łosickiego, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Bożena Niedzielak – która przewodniczyła spotkaniu, Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach Mariusz Kucewicz, Wójt gm. Olszanka Jan Parol, Wójt gm. Platerów Jerzy Garucki, Wójt gm. Sarnaki Andrzej Lipka, Wójt gm. Huszlew Stanisław Stefaniuk, Kierownik Biura Terenowego ARiMR w Łosicach Janusz Kobyliński, Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki reprezentował Tomasz Wawryniuk, Komendant KP PSP w Łosicach brygadier Sławomir Zaniuk, przedstawiciel KP Policji w Łosicach aspirant sztabowy Sławomir Kałużny, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Inspekcji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łosicach Grażyna Kasprowicz, przedstawicielka Izby Rolniczej w Łosicach Ewa Szydłowska i przedstawiciel Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowiectwa w Białej Podlaskiej Jacek Szałucha.

    W trakcie burzliwej wymiany zdań pomiędzy przedstawicielami środowisk rolników, a łowczymi PZŁ ustalono, że należy dokonać oceny pracy poszczególnych kół łowieckich na terenie powiatu. Podsumowanie wykonania planu odstrzałów może być w późniejszym czasie podstawą do nieprzedłużenia umów z kołami, które z planu się nie wywiązały.

    Aktualnie od 15 stycznia do 15 sierpnia trwa okres ochronny na strzelanie do macior dzików co bardzo utrudnia prowadzenie odstrzału. Ustalono, żenależy wystąpić do Ministra Ochrony Środowiska o zawieszenie okresu ochronnego.

    Rolnicy bardzo liczą na współpracę z myśliwymi, apelowano o podejmowanie działań w zakresie zwiększania stopnia ochrony fizycznej hodowli przez odgradzanie silosów, gnojowic i wejść na teren gospodarstw oraz tworzenie strefy ochronnej przy lasach na nieużytkach prywatnych, gminnych przez zasiewanie kukurydzą dla dzików. Na zakończenie przedstawiciele MWLW w Siedlcach wraz z PLW w Łosicach ustalili nowy plan odstrzałów dzików na 2017.

 

Wróć