Akredytacja Łosickiego Szpitala

2017-02-03 14:24

    31 stycznia 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi powiatowemu w Łosicach, Certyfikatu Akredytacyjnego. 

    Certyfikat przyznawany przez Ministra Zdrowia  jest potwierdzeniem spełniania najwyższych w kraju standardów dotyczących bezpieczeństwa i jakości opieki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki. Szpital łosicki po raz pierwszy przystąpił do oceny akredytacyjnej i tym samym spełniając wymogi, które stanowiły poważne wyzwanie dla zarządzających i całej załogi, znalazł się w elitarnej grupie Szpitali Akredytowanych w Polsce. Certyfikat na ręce Dyrektora SP ZOZ w Łosicach Pani Grażyny Podlipniak-Sobczyńskiej wręczył sekretarz Ministerstwa Zdrowia Jarosław Pinkas.

 

    „Minister  Zdrowia  może  udzielić akredytacji  na  okres  3  lat  lub  odmówić  udzielenia  akredytacji.  Akredytacja  przyznawana  jest  po  uzyskaniu  co  najmniej  75%  możliwej  do  uzyskania  punktacji;  wynik poniżej  75%  skutkuje  odmową  przyznania  akredytacji.  Do  wiadomości  publicznej podawane  są  jedynie  decyzje  pozytywne. Akredytacja  wiąże  się  bezpośrednio  z  redukowaniem  ryzyka  wystąpienia  zdarzeń niepożądanych  i  wzrostem  bezpieczeństwa  opieki  nad  pacjentem.  Jednak  pełne korzyści  z  wprowadzenia  systemu  uzyskają  tylko  te  szpitale,  które  świadomie  przeprojektują funkcjonowanie, dostosowując je do standardów jakości i bezpieczeństwa opieki  (standardów  akredytacyjnych)  z  pełnym  zrozumieniem  dobra  pacjenta  i  szacunku  dla  wykonywanej  przez  siebie  pracy.”

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 

    „Akredytacja Ministra Zdrowia jest ważnym osiągnięciem, gdyż potwierdza wysoką jakość usług medycznych świadczonych w szpitalu. Łosicki SPZOZ otrzymał ją po raz drugi. Pierwszy raz w 2013 roku. Audytorzy z  Centralnej Jednostki Monitorującej w Ochronie Zdrowia przyznali szpitalowi podczas obecnej kontroli 95 % spełnionych standardów.  Otrzymana akredytacja ważna będzie do 15 grudnia 2019 roku.”

Podlasie24.pl

 

    Podczas uroczystości wręczono statuetki oraz podziękowania osobom, które przyczyniły się do rozwoju szpitala. Wśród gości znaleźli się między innymi: Minister Zdrowia – Jarosław Pinkas, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach – Marek Renik, Dyrektor Delegatury UMWM w Siedlcach –Dariusz Napiórkowski, dr hab. n. med. Bolesław Kuzaka, Starosta Powiatu Łosickiego – Czesław Giziński, Przewodnicząca Rady Powiatu – Grażyna Kasprowicz, Wicestarosta Powiatu Łosickiego – Bożenę Niedzielak, radni Rady Powiatu, Burmistrz MiG Łosice – Mariusz Kucewicz, Zastępca Burmistrza MiG Łosice – Włodzimierz Nowotniak, były dyrektor SPZOZ w Łosicach obecnie wójt Gminy Siedlce –Henryk Brodowski, wójtowie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szpitali, kierownicy jednostek podległych powiatowi, lekarze oraz pracownicy SPZOZ w Łosicach.

 

    Dyrektor SPZOZ w Łosicach Pani Grażyna Podlipniak-Sobczyńska w swoim wystąpieniu podziękowała pracownikom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pracę przy akredytacji zaznaczając, że w przygotowaniu nie uczestniczyła żadna firma zewnętrzna i wszystko zostało wykonane we własnym zakresie. Ponowne uzyskanie akredytacji oraz poprawa wyniku z 92% na 95% to ogromny sukces szpitala, efekt pracy i zaangażowania pracowników, to też wyraźny dowód, że szpital ciągle się rozwija.

 

    Słowa uznania i gratulację przekazała Wicestarosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak - „Wyrażam radość w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Łosickiego oraz wszystkich mieszkańców i przekazuję słowa najwyższego uznania dla dyrekcji oraz całej załogi, że po trzech latach jeszcze bardziej udało się poprawić wyniki akredytacji. Dla nas szpital i poprawa jakości usług medycznych są niezmiennie najważniejszym priorytetem, to podejście do pacjentów, bezpośrednie, dobre i ludzkie, jest przecież najważniejsze. Za to wszystkim Państwu chciałam bardzo serdecznie podziękować”

 

fot. D. Parafiańczuk

Wróć