Uroczysta Sesja Opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego

2016-12-20 15:26

    19 grudnia w tradycyjnej, przedświątecznej, uroczystej opłatkowej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gościł biskup diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus oraz dziekan łosicki ks. kanonik Sławomir Kapitan, dziekan sarnacki ks. prałat Andrzej Jakubowicz i ks. prałat Henryk Rzeszotek.

    Samorząd powiatowy reprezentowali wicestarosta Bożena Niedzielak, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz oraz radni powiatowi. W tak szczególnym wydarzeniu uczestniczył również wicestarosta siedlecki Michał Okniński, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Dariusz Napiórkowski, burmistrz, wójtowie, przewodniczący Rad Gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, straży, inspekcji, przedstawiciele placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesowego.

    Oprawę artystyczną spotkania wigilijnego przygotował Zespół Pieśni Ziemi Łosickiej pod kierunkiem Mirosława Odoszewskiego.

Wróć