Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich

2016-11-25 14:29

    W dniu 24.11.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łosicach z inicjatywy Mazowieckiego Wojewódzkiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii z udziałem kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marka Renika, Wicestarosty Powiatu Łosickiego Pani Bożeny Niedzielak odbywało się spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich z terenu powiatu łosickiego.

    W spotkaniu uczestniczyła również Przewodnicząca Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej Pani Ewa Szydłowska.

    Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach poinformował zebranych, że z dniem 18 listopada 2016 r. na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii został powołany Pan lek. wet.  Bogusław Kuśmierczyk oraz zawiadomił o stwierdzeniu na terenie powiatu łosickiego w obszarze leśnym należącym do leśnictwa Zabuże na terenie gminy Sarnaki w 2 padłych dzikach, materiału genetycznego wirusa ASF.  W związku z tym przedstawił zasady zachowania się myśliwych w obszarze zakażonym oraz obowiązkami prowadzenia bioasekuracji po wyjściu z obszarów zakaźnych. W szczególności zwracając uwagę na kontakt z gospodarstwami hodującymi świnie.

    Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wskazał na potrzebę prowadzenia odstrzałów dzików i wysokość refundacji dla koła łowieckiego za odstrzelone dziki w strefie niebieskiej. Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Bogusław Kuśmierczyk poinformował o uruchomieniu 4 chłodni na terenie powiatu w miejscowościach Rudka, Dubicze, Franopol i Szydłówka na przetrzymywanie ustrzelonych dzików na czas badań próbek krwi w Państwowym Instytucje Weterynarii w Puławach.

    W trakcie dyskusji ustalono, że należy skierować apel do Ministra Ochrony Środowiska o zmianę przepisów w sprawie prowadzenia polowań i umożliwienie zwiększenia nagonki powyżej 6 osób i wykorzystać psy myśliwskie, co spowoduję że zwiększony zostanie odstrzał dzików.

    Pani lekarz weterynarii Marzena Jędrzejewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach zweryfikowała plan odstrzału dzików na bieżący sezon polowań.

    Pani Ewa Szydłowska przedstawiła problem strat w uprawach rolniczych spowodowane przez dziki i zadeklarowania pomocy w opracowaniu wniosków do Ministrów, Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów prawa odnośnie odstrzału dzików w ramach walki z ASF.

 

RK

Wróć