Ewaluacyjna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

2016-11-22 15:10

    W  dniu 22 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się debata mieszkańców na temat bezpieczeństwa. Debatę poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski.

    Tematem debaty było bezpieczeństwo mieszkańców powiatu łosickiego i prezentacja możliwości i działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Uczestnicy debaty zgłaszali również swoje uwagi i propozycje dotyczące działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Obok najbardziej nurtujących mieszkańców zagadnień znalazły się m.in. skutki restrykcji związanych z ASF, zły stan dróg powiatowych na terenie gminy Sarnaki, zbyt mała liczba karetek na terenie powiatu, brak patroli pieszych - ten temat budził szczególne zainteresowanie uczestników debaty, nowe placówki komend na terenie powiatu, cyberprzemoc. W debacie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji,  radni powiatu, radni miasta, uczniowie oraz mieszkańcy.

Wróć