Konkurs ofert na udzielanie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

2016-11-14 14:30

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Powiatu Łosickiego w 2017 r.

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2017r. w formie powierzenia z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godz. dziennie. 

 

OTWARCIE OFERT KONKURSOWYCH NASTĄPI W DNIU 7 GRUDNIA O GODZINIE 10:00

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

WYNIKI

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zarząd Powiatu Łosickiego uchwałą Nr 95/2016 z dnia 09.12.2016r. postanowił przyznać Łosickiemu Stowarzyszeniu Rozwoju EQUUS, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, dotację w kwocie 60 725,88zł. na realizację zadania pn. Prowadzenie punktu Udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla mieszkańców Powiatu Łosickiego w 2017r.

Więcej informacji tutaj:

Wróć