Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2016-10-17 11:10

    Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach w dniu 17 października 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

    Nagrody wręczyli Bożena Niedzielak Wicestarosta Powiatu Łosickiego i Wanda Frączek Członek Zarządu Powiatu Łosickiego. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:

  1. Małgorzata Węgrzyniak - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach
  2. Bożena Chromiec - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach          
  3. Ryszard Wedziuk - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach
  4. Mariusz Stambulski - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach          
  5. Radosław Chatkiewicz - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach
  6. Artur Górniak - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach  
  7. Anna Mitek - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach  
  8. Karol Marczuk - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach  
  9. Bogumiła Bahniuk - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łosicach
  10. Małgorzata Szymańska - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach 

Wróć