BEZPŁATNE SZKOLENIE pt „Podstawy prawne działania organizacji pozarządowych oraz realizacja zadań publicznych”

2016-08-10 11:55

    UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!!! Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIE pt „Podstawy prawne działania organizacji pozarządowych oraz realizacja zadań publicznych.”, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice , I piętro, sala konferencyjna w dniu 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 10.00.

    Szkolenie zorganizowane jest przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz partnera - Dwór Mościbrody.

    Trener pan Andrzej Rybus-Tołłoczko od ponad 15 lat związany z organizacjami III sektora, jako aktywny działacz, autor programów społecznych, a także rozwiązań prawnych ułatwiających działalność organizacji pozarządowych. Współprzewodniczących Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Społecznie świadczy organizacjom pozarządowym pomoc w przechodzeniu przez procedury administracyjne i pozyskiwaniu finasowania na realizację zadań. Jest autorem zmian w przepisach prawa ułatwiających pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji – przede wszystkim w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie ogłaszania konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz przepisów dotyczących funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. Pełnomocnik Zarządu Fundacji KSK zajmującej się aktywizacją obywatelską młodzieży szkolnej. Prezes Federacji Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu“ zajmującej się wspomaganiem samorządów w sytuacjach kryzysowych. Członek rady Fundacji Nowoczesne Mazowsze, przewodniczący Fundacji Rozwój Aktywność Społeczeństwo. Zastępca Komendanta Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, instruktor harcerski. Koordynuje m.in. projekt utrzymania polskich cmentarzy na Ukrainie. Dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył koncepcję współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi. Ujednolicił i wprowadził czytelny system pozyskiwania dotacji przez organizacje. Współtworzył serwis internetowy dla organizacji pozarządowych. Stworzył pierwszy w Polsce program współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.

    Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu subregionu siedleckiego. Prosimy o zabranie na szkolenie statutu swojej organizacji.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są elektronicznie biuro@krzesk.pl. lub telefonicznie 608 455 692.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne!

 

Serdecznie zapraszamy!

Wróć