Aktualności

2019-10-24 12:37

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ

23 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach. 

Więcej...

2019-10-23 09:01

Dzień Edukacji Narodowej wśród emerytowanych pracowników oświaty powiatu łosickiego

22 października 2019 r. w Bursie Szkolnej w Łosicach odbyło się z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkanie emerytowanych nauczycieli i pedagogów należących do Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Łosicach. 

Więcej...

2019-10-22 13:46

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Więcej...

2019-10-22 12:59

Spotkanie przedstawicieli szpitali wspólnie realizujących projekt transgraniczny

W dniach 16-18 października 2019 r. w Łosicach odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli placówek medycznych: Brzeskiego Dziecięcego Szpitala Obwodowego i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach realizujących wspólny projekt pn. "Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Więcej...

2019-10-18 08:21

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

    17 października 2019 roku w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury w Łosicach odbyła się w uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

    Wśród gości byli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, Wicestarosta Łosicki Stefan Iwanowski, Ewa Elżbieta Jarocka Prezes Fundacji Donum oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach Wiktor Boruta.

Więcej...