Aktualności

2020-01-31 09:04

Nabór do projektu Aktywny Absolwent

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych rozpoczął nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego  ze środków Państwowego Funduszu Osób  Niepełnosprawnych.

Więcej...

2020-01-31 08:53

Kalendarium badań ankietowych Urzędu Statystycznego

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań.

Więcej...

2020-01-27 10:04

Kondolencje

Więcej...

2020-01-27 09:56

Wypromuj swoją firmę za granicą

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działań wspierających rozwój gospodarczy regionu realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym też zakresie na szczeblu samorządu prowadzona jest współpracai odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych  i prywatnych z regionów innych państw, w ramach których podnoszone są zagadnienia dotyczące inicjowania i realizacji współpracy, również o charakterze stricte handlowym.

Więcej...

2020-01-27 09:25

Życzenia

Więcej...