Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2012-07-24 12:58

XIII Festyn Nadbużański w Serpelicach nad Bugiem

W dniach 14-15 lipca 2012 odbył się trzynasty Festyn Nadbużański w Serpelicach współfinansowan ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik ...

Więcej...

2012-07-10 15:27

Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa

Rolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami.

Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.

Więcej...

2012-07-05 15:16

Kompleks Orlik udostępniony bezpłatnie

 

Od 1 lipca 2012 r. istnieje możliwość bezpłatnego wejścia na kompleks boisk "Orlik".

 

Godziny otwarcia:


Poniedziałek - piątek: 15:00 - 21:00

sobota - niedziela: 16:00 - 21:00

 

Więcej...

2012-07-04 12:57

Bezpłatne i ogólnodostępne e-learningowe szkolenie dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowej

Zapraszamy na platformę edukacyjno-doradczą www.ekonoiniaspoleczna.info.pl. Na stronie znajduje się 37 wykładów z zakresu ekonomii społecznej, których tematyka opracowana została na podstawie analizy problemów sygnalizowanych przez NGO podczas realizacji projektu oraz w trakcie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu. Do wykładów dołączone są konspekty w formie prezentacji Power Point ułatwiające utrwalanie wiedzy i przekazywanie jej beneficjentom organizacji pozarządowych.

Więcej...

2012-06-29 13:54

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

“Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łosickiego dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w formie dotacji, w kwocie 20.505,92 zł”

Więcej...

2012-06-29 08:52

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 2.2 RPO WM

 

 

OGŁOSZENIE

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju MazowszaDziałania 2.2 „Rozwój e-usług”. Termin naboru wniosków  przewidziany jest od 29 czerwca do 31 lipca 2012 r.

 


Więcej...

2012-06-28 13:19

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

     Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów obejmującej całą Gminę Sarnaki oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Platerów, Sarnaki i Stara Kornica.

 

Więcej...