Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2012-08-07 10:42

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 sierpnia 2012 r. do 10 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”.

Więcej...

2012-08-07 09:59

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

 

     Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.


Więcej...

2012-08-03 12:53

Prognoza oddziaływania na środowisko

 Łosice, dnia 03.08.2012 r.

OSL.6162.2.2012

 

Ogłoszenie

 

            W związku z wykonywaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na lata 2013 – 2022 na terenie Gminy Platerów i 10 obrębów Gminy Sarnaki –  tj. Binduga, Chybów, Rzewuszki, Terlików, Hołowczyce, Hołowczyce Kolonia, Klimczyce, Klimczyce Kolonia, Płosków, Płosków Kolonia, Starostwo Powiatowe w Łosicach na podstawie art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...

 

Więcej...

2012-08-03 12:49

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Więcej...

2012-08-03 08:50

Stulatka w Gminie Sarnaki

Dnia 30. lipca 2012 roku przedstawiciel Powiatu Łosickiego wicestarosta Mariusz Kucewicz oraz przewodniczący Rady Gminy Sarnaki Adam Wawryniuk, Sekretarz Gminy Małgorzata Wawryniuk i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej Agata Wasilewska odwiedzili w dniu setnego jubileuszu Panią Mariannę Mazuruk składając życzenia oraz wręczając kwiaty i list gratulacyjny.

Więcej...

2012-08-02 13:47

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów obejmującej całą Gminę Sarnaki oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Platerów, Sarnaki i Stara Kornica.

 

Więcej...

2012-07-31 10:08

68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Ziemia łosicka usiana jest licznymi grobami patriotów, którzy oddali życie za Ojczyznę. Zbliżająca się rocznica wybuchu powstania warszawskiego, II Wojny Światowej czy agresji sowieckiej są doskonałą okazją uczenia, modlitwą, wspomnieniem, a w sumie pamięcią tych ludzi.

Więcej...