Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-09-12 15:05

Obwieszczenie

Łosice, dnia 12.09.2013 r.

ZP.0021.70.2013

 

OBWIESZCZENIE

           

Zarząd Powiatu Łosickiego zawiadamia, że  w dniach 12.09 - 10.10.2013 r. istnieje możliwość zapoznania się z  Projektem Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łosickiego na lata 2013 -2016 z perspektywą do 2020 roku jak również z prognozą oddziaływania na środowisko tego opracowania.

Więcej...

2013-09-12 13:04

Mianowanie nauczycieli

Mariusz Kucewicz wicestarosta łosicki wręczył  11 września br. nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łosicki Akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego . W wręczeniu aktu udział wzięli także Wanda Frączek – Przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Leszek Szyc – kierownik PZEAS.

Więcej...

2013-09-09 12:11

Dożynki Diecezjalne Sarnaki 2013

W sobotę 7 września w parafii pw. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach odbyły się dożynki diecezjalne Diecezji Drohiczyńskiej.

 Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, celebrowana przez przybyłego na zaproszenie biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza,  przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia ks. abp Zygmunta Zimowskiego, który dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych, ziarna siewnego oraz chleba, którym uczestnicy mszy dzielili się między sobą. Podczas dożynek bp Antoni Dydycz odznaczył Medalem Zasługi Diecezji Drohiczyńskiej 31 osób. Natomiast abp. Zimowskiemu przekazał replikę krzyża papieskiego, jaki znajdował się przy ołtarzu podczas wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie.

Więcej...

2013-08-29 12:40

Ogłoszenie

D e c y z j a

            Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Sołtysa wsi Zakrze 

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w  ewidencji gruntów i budynków wsi Zakrze gmina Łosice jako działka  nr 588  o pow.0,4687 ha  stanowi mienie gromadzkie wsi Zakrze.

Więcej...

2013-08-26 10:02

Dożynki Województwa Mazowieckiego Miętne 2013

Dożynki Województwa Mazowieckiego, każdego roku organizowane są w innym miejscu. Tegoroczne święto plonów odbyło się 25 sierpnia w Powiecie Garwolińskim we wsi Miętne na terenie boiska Zespołu Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica. Jest to największa szkoła rolnicza w subregionie siedleckim.

Więcej...

2013-08-23 20:19

OGŁOSZENIE

Łosice , dnia 21.08.2013 r.

GKN. 6832.1.2013

 

D e c y z j a

 

         Na podstawie art.105 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U z 2013 r. poz.2617)  z urzędu

 

u m a r z a m

 

postępowanie scaleniowe części obrębu Hołowczyce gmina Sarnaki wszczęte postanowieniem Starosty Łosickiego z dnia 17 maja 2013 roku nr GKN.6832.1.2013 .

Więcej...

2013-08-23 09:00

Próchenki Rocznica Bitwy

Podczas I wojny światowej pomiędzy miejscowościami Próchenki – Olszanka – Korczówka w dniach 13-14 sierpnia 1915 roku, została stoczona walka pomiędzy wrogimi sobie armiami wojsk rosyjskich i niemieckich. 
Prochy poległych, spoczywają na terenie położonym przed starym cmentarzem prawosławnym, który został wpisany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na listę Cmentarzy Wojennych.

Więcej...