Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2012-09-25 11:21

Pieczarkalia 2012

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.09.25_Pieczarkalia_2012/PICT0176-w120-h120.jpg XII Łosickie Święto Pieczarki w dniach 20-21 września 2012r. gościło wielu wystawców związanych z pieczarkarstwem. Jest to największa tego typu impreza w kraju, która w tym roku odbyła się w Siedlcach.

Więcej...

2012-09-20 13:43

Dożynki Powiatowe Huszlew 2012

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.09.24_dozynki_powiatowe_2012_miniatury/Miniatura-w120-h120.jpgDnia 16 września 2012 roku w Huszlewie na terenie boiska sportowego przy Zespole Szkolno Wychowawczym odbyły się uroczystości dożynkowe Powiatu Łosickiego. Uroczystość „Święta Plonów” to piękna polska tradycja, szczególny dzień zamykający całoroczny trud pracy rolnika i jego rodziny.

Więcej...

2012-09-11 15:04

Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy zbiorze i składowaniu płodów rolnych

Okres letni to czas wzmożonych prac polowych. Jest to okres, w którym z roku na rok notuje się wzrost pożarów w gospodarstwach rolnych. Spowodowane jest to tym, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

Więcej...

2012-09-11 13:25

Zebranie uczestników scalenia gruntów w Wyrzykach

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2012 r o godz. 1500

w świetlicy wiejskiej w Wyrzykach odbędzie  się ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów, na którym – zgodnie z art.30 ustawy z dn.26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów – dokonam protokólarnego wprowadzenia uczestników  scaleniaw posiadanie  gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia na podstawie decyzji z dn. 27 lipca 2012 r. nr GKN.6832.1.2011.

Jednocześnie informuję, że termin wprowadzenia w posiadanie będzie skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

Więcej...

2012-09-07 13:34

Ogłoszenie dot. zmian w dokumentacjach konkursowych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), zostały wprowadzone zmiany w dokumentacjach dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012, nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/POKL/9.6.3/2012.

Więcej...

2012-09-05 10:57

Łosice trzecią potęgą na świecie

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.09.05_losice_trzecia_potega_na_swiecie/Slowo Podlasia nr.35-w450.jpg

Źródło: Słowo Podlasia, nr 35 z 2012 r.

Więcej...

2012-09-04 10:10

Pożar we wsi Meszki

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.08.31_pozar_we_wsi_meszki/20120831031-w1200-h900.jpgW dniu 31.08.2012 około godz. 13.04 PSK otrzymało informację o pożarze w miejscowości Meszki. Pierwszy na miejsce pożaru dotarł zastęp GBA z OSP Meszki ...

 

Więcej...