Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-12-12 12:52

Zawiadomienie

Łosice, dnia 11.12.2013 r.

OSL.6341.26.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z  art. 61 § 4, i art. 49 KPA oraz art.127 ust. 6 i 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, na wniosek Łosickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego  „KOM-GAZ” Spółki z o.o., ul. Białostocka 37, 08-200 Łosice zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (wniosek z dnia 18.11.2013 r. i jego uzupełnienie z dnia 06.12.2013 r. znak L.dz.1056/13)   

  • na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Łosice do rzeki Tocznej

           

Więcej...

2013-12-12 12:25

UOKiK - Kampania e-zakupy

 

25 listopada 2013 roku Urząd rozpoczął kampanię e-zakupy. Za pomocą portalu www.ezakupy.uokik.gov.pl chcemy przybliżyć uczestnikom handlu internetowego prawa i obowiązki związane z zakupami w sieci.

 

Strona internetowa www.ezakupy.uokik.gov.pl stanowi odpowiedź na pojawiające się coraz częściej problemy z zawieraniem tego rodzaju transakcji. Znajduje się na niej obszerny zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, wzory przydatnych pism, najważniejsze akty prawne oraz przykłady klauzul niedozwolonych. Ponadto konsumenci mogą skorzystać z wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy prawnej konsumentom oraz zapoznać się z publikowanymi przez Urząd raportami i publikacjami poświęconymi tej tematyce.

 

Więcej...

2013-12-05 13:53

Biały Orlik 2013-2014

Stawki i godziny otwarcia lodowiska Biały Orlik w Łosicach.

Więcej...

2013-12-03 14:45

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

dnia  28.11.2013 r.  na wniosek  Gminy Sarnaki znak SK. 7021.31.2013 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • wprowadzanie ścieków oczyszczonych  z Oczyszczalni Ścieków w Serpelicach do rowu (ziemi), a następnie ciekiem Rosówka do rzeki Bug

Więcej...

2013-12-03 08:52

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Więcej...

2013-11-20 07:57

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Mostowie

18 listopada we wsi Mostów odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby) - granica województwa (Krawce) - Mostów - Krzywośnity – Huszlew.

Uroczystość otwarcia poprzedziła Msza Św. sprawowana przez ks. Krzysztofa Buczyńskiego, po której ksiądz proboszcz poświęcił wyremontowaną drogę, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Krzysztof Tchórzewski Poseł na Sejm RP, Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Czesław Giziński Starosta Łosicki, Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki, Stanisław Stefaniuk Wójt Gminy Huszlew, Szczepan Miroński Radny Rady Powiatu Łosickiego, Katarzyna Szarek Radna Rady Gminy Huszlew, przedstawiciel PRD Regionalne Drogi Podlaskie oraz uczennica szkoły podstawowej w Mostwie.

Więcej...

2013-11-15 13:43

Konkurs pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”

Starostwo Powiatowe w Łosicach informuje, że został wydłużony do 6 grudnia 2013 r. (piątek) termin zgłaszania prac do konkursu pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”. Poniżej informacje o konkursie oraz regulamin.

Więcej...