Aktualności

2019-11-15 07:00

Konkurs pn.: „Człowiek, przyroda, zabytek, ciekawe miejsce - impresje jesienne z powiatu łosickiego”

Starosta Powiatu Łosickiego oraz Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ogłaszają konkurs pn.: „Człowiek, przyroda, zabytek, ciekawa miejsce – impresje jesienne z powiatu łosickiego”. Poniżej regulamin konkursu.

Więcej...

2019-11-13 11:33

Bezpłatne seminarium dla KGW

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku z Partnerami oraz Wójt Gminy Sarnaki zapaszają na bezpłatne seminarium informacyjne pt. Formalno-prawne aspekty działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

Więcej...

2019-11-13 10:10

Wypoczynek zimowy 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu" ogłasza wstępną rekrutację uczestników na wypoczynek zimowy w 2020 r. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie

http://www.tygieldolinybugu.pl/art,1604,wypoczynek-zimowy-2020

 

Więcej...

2019-11-13 09:10

VII edycji Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

7 listopada 2019 roku na scenie Łosickiego Domu Kultury wystąpiło blisko 170 młodych artystów, uczestników VII edycji Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 

Więcej...

2019-11-13 08:34

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

    Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570)prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

    Od 17 września do 8 października br. organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570),prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego mogły zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Więcej...