Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego

Przypominamy:

  1. Załatwianie spraw odbywać się będzie przez e-PUAP, korespondencję tradycyjną, e-mail oraz telefonicznie.
  2. W pilnych niezwłocznych sytuacjach klienci urzędu obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretną godzinę.

Wykaz telefonów w poprzednim komunikacie, na stronie internetowej oraz BIP.


Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Starostwa Powiatowego, jak również zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa zdecydowałam o wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze interesantów. Namawiam, byście Państwo załatwianie w urzędach spraw, które nie są terminowe, odłożyli w czasie.

Od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania w Starostwie Powiatowym w Łosicach obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub elektronicznym. Prosimy o przychodzenie na konkretną umówioną godzinę.

Prosimy o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem:

Telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), przez e-PUAP, e-mail: powiat@losice.pl.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się prosimy o pozostawienie dokumentów w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

Więcej...


Aktualności

2020-03-03 12:51

Nagrodzono młodych zdolnych

28 lutego br. podczas sesji Rady Powiatu Łosickiego wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego pn.: „Człowiek, przyroda, zabytek, ciekawe miejsce - impresje jesienne z powiatu łosickiego”. 

Więcej...

2020-03-03 08:28

Bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Siedlcach („MEDYK”) zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej.

Więcej...

2020-02-28 16:34

Organizacje pozarządowe - konkursy ofert

W zakładce Organizacje pozarządowe > Konkursy ofert pojawiły się dwa nowe ogłoszenia:

  • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
  • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Więcej...

2020-02-28 14:32

Spotkanie starosty z dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Łosickiego Katarzyny KLIMIUK z dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. Broni Tadeusza Buka w Siedlcach z generałem dywizji dr Jarosławem GROMADZIŃSKIM.

Więcej...

2020-02-28 13:39

Oferta – Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 późn. Zm.), zamieszcza się ofertę  Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej na realizację zadania publicznego pn. Konferencja Naukowa ,,Nasza Najbliższa”.  

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 06.03.2020 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6 (pok. Nr 29),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej...

2020-02-27 14:31

Wojsko szkoli się na terenie powiatu łosickiego

Dzisiaj Dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka "Żelazna Dywizja" zainaugurowało cykl szkoleń przygotowujących do dowodzenia podległymi oddziałami i pododdziałami z wykorzystaniem infrastruktury nienależącej do wojska.

Więcej...