Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2011-05-17 09:14

Ogólnopolski Konkursu Plastyczny "Bezpiecznie na wsi"

tl_files/starostwo/galerie/2011_06_07_miniaturki/bezpieczna_wies.jpg 17 maja odbyło się rozstrzygnięcie etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi” ogłoszonego przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...

Więcej...

2011-05-12 15:08

OGŁOSZENIE - Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  przeprowadzamy analizę rynku mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac na wykonanie zadania „Sporządzenie  numerycznej  mapy zasadniczej o pełnej treści dla obiektu o pow.ok.122 ha –Mierzwice”.

Więcej...

2011-05-12 14:46

Komunikat w sprawie awarii systemu BIP

W związku z awarią systemu e-bip.pl publikujemi informację dostarczoną przez dostawcę usługi odnośnie przyczyn ww. awarii.

Więcej...

2011-05-12 14:18

Inscenizacja historyczna

Inscenizacja miała miejsce dnia 05.05.2011 roku o godzinie 17.00 w Gimnazjum nr im. Jana Pawła II w Łosicach. Jej tematem było pokazanie historii Polski na przestrzeni wieków, od początków istnienia Państwa Polskiego po wiek XXI i wstąpienie do struktur Unii Europejskiej ...

Więcej...

2011-05-12 13:55

Uroczystość odsłonięcia pomnika w Serpelicach

3 maja w Serpelicach odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika-kamienia w hołdzie żołnierzom poległym w latach II wojny światowej.

Więcej...