Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2012-08-03 12:53

Prognoza oddziaływania na środowisko

 Łosice, dnia 03.08.2012 r.

OSL.6162.2.2012

 

Ogłoszenie

 

            W związku z wykonywaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na lata 2013 – 2022 na terenie Gminy Platerów i 10 obrębów Gminy Sarnaki –  tj. Binduga, Chybów, Rzewuszki, Terlików, Hołowczyce, Hołowczyce Kolonia, Klimczyce, Klimczyce Kolonia, Płosków, Płosków Kolonia, Starostwo Powiatowe w Łosicach na podstawie art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...

 

Więcej...

2012-08-03 12:49

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Więcej...

2012-08-03 08:50

Stulatka w Gminie Sarnaki

Dnia 30. lipca 2012 roku przedstawiciel Powiatu Łosickiego wicestarosta Mariusz Kucewicz oraz przewodniczący Rady Gminy Sarnaki Adam Wawryniuk, Sekretarz Gminy Małgorzata Wawryniuk i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej Agata Wasilewska odwiedzili w dniu setnego jubileuszu Panią Mariannę Mazuruk składając życzenia oraz wręczając kwiaty i list gratulacyjny.

Więcej...

2012-08-02 13:47

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów obejmującej całą Gminę Sarnaki oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Platerów, Sarnaki i Stara Kornica.

 

Więcej...

2012-07-31 10:08

68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Ziemia łosicka usiana jest licznymi grobami patriotów, którzy oddali życie za Ojczyznę. Zbliżająca się rocznica wybuchu powstania warszawskiego, II Wojny Światowej czy agresji sowieckiej są doskonałą okazją uczenia, modlitwą, wspomnieniem, a w sumie pamięcią tych ludzi.

Więcej...

2012-07-24 12:58

XIII Festyn Nadbużański w Serpelicach nad Bugiem

W dniach 14-15 lipca 2012 odbył się trzynasty Festyn Nadbużański w Serpelicach współfinansowan ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik ...

Więcej...

2012-07-10 15:27

Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa

Rolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami.

Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.

Więcej...