Aktualności

2019-10-23 09:01

Dzień Edukacji Narodowej wśród emerytowanych pracowników oświaty powiatu łosickiego

22 października 2019 r. w Bursie Szkolnej w Łosicach odbyło się z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkanie emerytowanych nauczycieli i pedagogów należących do Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Łosicach. 

Więcej...

2019-10-22 13:46

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Więcej...

2019-10-22 12:59

Spotkanie przedstawicieli szpitali wspólnie realizujących projekt transgraniczny

W dniach 16-18 października 2019 r. w Łosicach odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli placówek medycznych: Brzeskiego Dziecięcego Szpitala Obwodowego i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach realizujących wspólny projekt pn. "Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Więcej...

2019-10-18 08:21

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

    17 października 2019 roku w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury w Łosicach odbyła się w uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

    Wśród gości byli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, Wicestarosta Łosicki Stefan Iwanowski, Ewa Elżbieta Jarocka Prezes Fundacji Donum oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach Wiktor Boruta.

Więcej...

2019-10-16 10:51

II Łosicki Dzień Budowlańca

W dniu 11 października 2019 r., pod honorowym patronatem Starosty Łosickiego, odbył się II Łosicki Dzień Budowlańca. Uroczystość ta była okazją do spotkania się szeroko pojętej branży budowlanej powiatu łosickiego, złożenia życzeń i podziękowań. 

Więcej...

2019-10-15 13:27

III Łosicki Dzień Edukacji Narodowej

14 października w Łosickim Domu Kultury dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd Powiatu Łosickiego oraz Miasto i Gminę Łosice, przedstawiciele władz samorządowych, księża, kierownicy instytucji związanych z oświatą oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali III Łosicki Dzień Edukacji Narodowej.

Więcej...