Aktualności

2019-09-03 09:05

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Więcej...

2019-09-02 14:55

Bezpłatne szkolenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach informuje, iż istnieje możliwość utworzenia żłobka/klubu dziecięcego wraz z pokryciem wydatków związanych z jego prowadzeniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs dotyczący tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na Mazowszu. Jest to już ostatni konkurs ze środków Unii Europejskiej przyznanych na lata 2014-2020Nabór wniosków będzie trwał od 30 sierpnia do 13 września 2019 r.

Więcej...

2019-09-02 10:52

Uwaga OSP

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego pragnie poinformować, iż do 10 września br. roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:

https://www.gov.pl/…/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-j…

Więcej...

2019-08-30 14:23

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

Więcej...

2019-08-30 11:39

Punkt NFZ w siedzibie Starostwa

Więcej...

2019-08-28 13:48

Podpisanie umowy o dopłatę realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych

27 sierpnia 2019 w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Pani Katarzyna Klimiuk Starosta Powiatu Łosickiego i Pan Waldemar Kita Członek Zarządu Powiatu Łosickiego podpisali umowę z Wicewojewodą Mazowieckim Panem Sylwestrem Dąbrowskim o dopłatę realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 155 670, 34 zł zostaną uruchomione 23 nowe linie na terenie całego powiatu łosickiego.

Więcej...