Aktualności

2020-01-13 14:59

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Więcej...

2020-01-13 14:53

Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania

W załączniku informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych oraz wzór zawiadomienia.

Więcej...

2020-01-13 12:12

Wieczór Kolęd w Rudniku

W sobotę 11 stycznia 2020 r. Starosta łosicki Katarzyna Klimiuk na zaproszenie KGW Rudnik uczestniczyła w Wieczorze Kolęd w Rudniku. Kolędy śpiewano wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej.

Więcej...

2020-01-13 11:57

Podpisanie umowy FRPA

W dniu 10 stycznia 2020 roku została podpisana umowa o dopłatę realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowę podpisał Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Katarzyna Klimiuk Starosta Powiatu Łosickiego oraz Stefan Iwanowski Wicestarosta Powiatu Łosickiego. Uruchamiamy 31 linii komunikacyjnych o łącznej długości 1383,6 km. Łączna kwota dopłaty to 418.321,34 zł. Organizatorem jest Powiat Łosicki, operatorem pozostaje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach.

Więcej...

2020-01-10 14:00

Orszak Trzech Króli w Łosice

6 stycznia br. Starosta łosicki Katarzyna Klimiuk i Radni powiatowi uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli w Łosicach, ulicznych jasełkach, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”.

Więcej...

2020-01-09 13:03

Spotkanie opłatkowe w Drohiczynie

2 stycznia 2020 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie Starosta Łosicki Katarzyna Klimiuk uczestniczyła w corocznym spotkaniu opłatkowym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli świata kultury, nauki, służby zdrowia, przedsiębiorców oraz mediów.

Więcej...