Aktualności

2019-11-13 10:10

Wypoczynek zimowy 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu" ogłasza wstępną rekrutację uczestników na wypoczynek zimowy w 2020 r. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie

http://www.tygieldolinybugu.pl/art,1604,wypoczynek-zimowy-2020

 

Więcej...

2019-11-13 09:10

VII edycji Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

7 listopada 2019 roku na scenie Łosickiego Domu Kultury wystąpiło blisko 170 młodych artystów, uczestników VII edycji Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 

Więcej...

2019-11-13 08:34

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

    Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570)prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

    Od 17 września do 8 października br. organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570),prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego mogły zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Więcej...

2019-11-06 12:00

Bezpłatne szkolenia

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Więcej...

2019-11-05 13:12

Zapraszamy do wspólnego świętowania

Więcej...