Aktualności

2019-04-03 07:55

Rozkrzycz autyzm w kwietniu

Więcej...

2019-04-03 07:44

„Nowa Piątka” – bus informacyjny w powiecie łosickim

    Dziś akcja informacyjna związana z programem #NowaPiątka dotarła do kolejnych gmin w powiecie łosickim na Mazowszu. W Huszlewie, Starej Kornicy, Sarnakach i Platerowie z mieszkańcami spotkała się Anna Kaszuba, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach. Krótko przedstawiono 5 postulatów, które rząd zrealizuje już w 2019 r.

Więcej...

2019-04-01 12:57

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2019

    Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2019 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2018 roku (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł.

Więcej...

2019-04-01 12:37

Halowy turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego

Halowy turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego został podzielony na część: eliminacyjną i finał.

 

Więcej...

2019-04-01 11:27

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Łosickiego
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego wraz z  udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

 

[Więcej informacji]

Więcej...

2019-04-01 09:52

Turnieje piłki nożnej dziewcząt o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego

    Turniej piłki nożnej dziewcząt o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego odbył się 29 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Huszlewie.

Puchary Starosty Łosickiego wywalczyły drużyny:

I miejsce Szkoła Podstawowa  w Górkach
II miejsce Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy
III miejsce Szkoła Podstawowa w Huszlewie

Fot. Łosicki Szkolny Związek Sportowy

Więcej...