Aktualności

2019-11-14 12:51

Świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

    Uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Mariusz Zaniewicz. Po jej zakończeniu uczestnicy w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach uroczyście podnieśli flagę państwową na maszt. Przy akompaniamencie orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego tym samym włączając się w akcję „Niepodległa do hymnu”. Następnie złożono kwiaty przy pomniku, przy którym wartę pełnili harcerze z I Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Płomienie.

Więcej...

2019-11-14 12:05

Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla KP PSP w Łosicach ze środków WFOŚiGW w Warszawie

Zakup nowych ubrań możliwy był dzięki dotacji w kwocie 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup nowych ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla KP PSP w Łosicach”. Łączna wartość projektu wyniosła 34 317,00 zł.

 

Więcej...

2019-11-13 11:33

Bezpłatne seminarium dla KGW

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku z Partnerami oraz Wójt Gminy Sarnaki zapaszają na bezpłatne seminarium informacyjne pt. Formalno-prawne aspekty działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

Więcej...

2019-11-13 10:10

Wypoczynek zimowy 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu" ogłasza wstępną rekrutację uczestników na wypoczynek zimowy w 2020 r. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie

http://www.tygieldolinybugu.pl/art,1604,wypoczynek-zimowy-2020

 

Więcej...

2019-11-13 09:10

VII edycji Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

7 listopada 2019 roku na scenie Łosickiego Domu Kultury wystąpiło blisko 170 młodych artystów, uczestników VII edycji Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 

Więcej...

2019-11-13 08:34

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

    Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570)prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

    Od 17 września do 8 października br. organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570),prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego mogły zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Więcej...