Aktualności

2019-12-24 08:52

Spotkanie opłatkowe

    Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 17 grudnia 2019 roku, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Tradycyjnie rozpoczęło się od przekazania przez harcerzy z DH „Nieprzetartego Szlaku” Betlejemskiego Światełka Pokoju na ręce gospodarza Starosty Łosickiego Katarzyny Klimiuk. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zebrali się księża, burmistrz, wójtowie, przewodniczący rad gmin, radni powiatowi, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży z Powiatu łosickiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu łosickiego, kierownicy referatów Starostwa Powiatowego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łosicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosiach by złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. 

Więcej...

2019-12-23 15:26

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Łosickiego

Informuje o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Łosickiego w 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie BIP Starostwa [przejdź do ogłoszenia]

Więcej...

2019-12-20 14:49

„Światło, które daje moc”

„Światło, które daje moc” to tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju, które dotarło również do Starostwa Powiatowego w Łosicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach i Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach przynieśli je harcerze z drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Strachy na lachy” z dh Agnieszką Jakoniuk i dh Romanem Kasprowiczem.

Więcej...

2019-12-20 14:34

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna Klimiuk uczestniczyła w uroczystej gali wręczenia Stypendium Rady Ministrów, która odbyła się 5 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach. Stypendia przyznano 42 uczniom z rejonu siedleckiego w tym 3 z powiatu łosickiego w obecności Wicekurator Mazowieckiego Pani Doroty Skrzypek.

Więcej...

2019-12-19 15:16

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na "Holowanie i parkowanie pojazdów z terenu powiatu łosickiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym."

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach: [przejdź do ogłoszenia na stronie BIP]

 

Zaproszenie do złożenia oferty na Usługę pełnienia na rzecz Zleceniodawcy funkcji Inspektora Ochrony Danych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach: [przejdź do ogłoszenia na stronie BIP]

 

Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego do wynajmu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach: [przejdż do uchwały na stronie BIP] 

Więcej...

2019-12-19 08:50

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Więcej...