Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2021-02-04 11:49

Rozmawiali o współpracy cywilno – wojskowej

W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Łosickiego Pana Janusza Kobylińskiego oraz Wójta Gminy Platerów Jerzego Garuckiego z przedstawicielami Sekcji współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC – Civil - Military, Co-operation) 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu 19 Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga w Lublinie.

Więcej...

2021-02-04 11:06

Uwaga krwiodawcy !!!

W dniu 9 lutego 2021 r. (wtorek) w godzinach od 9-13-tej przy Domu Kultury w Łosicach zostanie podstawiony ambulans, w którym będzie można oddać krew.

Więcej...

2021-02-03 11:04

Inwestycje SP ZOZ w Łosicach w 2020 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach ciągle pozyskuje środki na nowe inwestycje. 

W ramach realizacji projektu „Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 SP ZOZ w Łosicach doposażył instalację tlenową na oddziale wewnętrznym i chirurgicznym. Teraz pacjenci mogą w pełni korzystać z ciekłego medycznego tlenu. To w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków leczenia pacjentów, wymagających często tlenoterapii. Instalacja paneli nadłóżkowych pozwoliła szpitalowi na rezygnację z dostaw tlenu medycznego w butlach.

Więcej...

2021-02-03 09:20

Startuje e-Urząd Skarbowy

  • Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl.
  • W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.
  • Serwis budowany jest etapami do września 2022 r.
  • Pierwszy pakiet e-usług będzie dostępny od 1 lutego 2021 r.

Więcej...

2021-02-02 08:05

5,5 mln wsparcia dla powiatu łosickiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Więcej...

2021-02-01 15:57

Oferta – Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy ,,JEDYNKA’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zamieszcza się ofertę Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,JEDYNKA’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łosickiego z lekkiej atletyki oraz uczestnictwo w zawodach sportowych różnego szczebla.

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 08.02.2021 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6 (pok. Nr 29),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej...

2021-02-01 13:47

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS

Od 1 do 14 lutego 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.

Więcej...