Aktualności

2019-09-06 11:32

Ogłoszenie

Więcej...

2019-09-05 13:43

Podsumowanie GRY TERENOWEJ

    Wyjątkowym dniem w Olszance, była niedziela – 1 września 2019 r, gdy na boisku gminnym odbył się Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Radę Sołecką w Olszance. Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się o godz. 14.00, przez sołtysa Wsi Olszanka Andrzeja Stefaniuka. Celem tej imprezy była integracja mieszkańców wsi oraz sołectw sąsiadujących z Olszanką oraz aktywizacja społeczności wiejskiej w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Valdi z Mordów, a gościnnie wystąpił zespół ZAKRZE ŚPIEWA oraz Wiola Latus.

Więcej...

2019-09-03 09:05

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Więcej...

2019-09-02 14:55

Bezpłatne szkolenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach informuje, iż istnieje możliwość utworzenia żłobka/klubu dziecięcego wraz z pokryciem wydatków związanych z jego prowadzeniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs dotyczący tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na Mazowszu. Jest to już ostatni konkurs ze środków Unii Europejskiej przyznanych na lata 2014-2020Nabór wniosków będzie trwał od 30 sierpnia do 13 września 2019 r.

Więcej...

2019-09-02 10:52

Uwaga OSP

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego pragnie poinformować, iż do 10 września br. roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:

https://www.gov.pl/…/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-j…

Więcej...